Üzeyir

Cinsiyet : Erkek
Kökeni : Arapça
Anlamı : Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi. Tevbe suresi 30. ayette ismi geçer.

Rastgele Erkek isimleri
Harras
Hulin
Mete
Baysu
Münib